Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Dékáni köszöntő

Szeretettel köszöntöm Önt a Debreceni Egyetem Műszaki Kar honlapján.

Dr_Szűcs_Edit.jpgA Kar az Egyetem egyik legnagyobb, több mint 3000 hallgatóval rendelkező kara. A Debreceni Egyetem Műszaki Karán lassan ötven éve folyik mérnökképzés. Az Egyetemen 2002-ben került bevezetésre a bolognai modell alapján a többciklusú képzés. Mivel a kar főiskolai szintű képzést nyújtott, első lépésben a mérnökképzést BSc szinten valósította meg az új rendszerben. A Kar oktató-kutató munkájának szakmai irányítása nyolc tanszék keretében valósul 

Az évek során a Karra jelentkező és felvételt nyert hallgatók létszáma folyamatosan növekedett. A legnagyobb létszámnövekedés a gépész-, az építő- és a műszaki menedzser szakokon tapasztalható. A piaci igények alapján a Kar 2009-ben elindította a Mechatronikai képzést is, melyre első évben 25, de 2010-ben már 220 felvételiző jelentkezett. A Műszaki Kar K+F tevékenysége az utóbbi években felerősödött. 2008-ban a Debreceni Egyetem Műszaki Kar létrehozta a „Létesítményenergetikai Klasztert". A Klasztert azon cégek és intézmények alapították, amelyek az Észak-alföldi régióban leginkább elkötelezettek olyan létesítmények építésében, amelyek a gazdaságossági tényezőket is figyelembe véve a lehető legkisebb energiaigénnyel rendelkeznek. A cél elérése érdekében a klaszterben szövetségre lépnek a tervezésben, a kivitelezésben és az üzemeltetésben működő vállalkozások, de a tagok között van befektetésekkel, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cég/intézmény is. A klaszter tagjai tevékenységükkel képviselik mindazokat a szakmai területeket, amelyek egy létesítmény megvalósításánál közreműködnek: építész-, építőipari, épületgépészeti cégek. Megalapítása óta a Klaszterhez három cég és egy önkormányzat csatlakozott.meg, valamennyi tanszékhez szakok tartoznak. A szakokért a szakfelelősök felelnek, akiknek biztosítják a Képzési és Kimeneti Követelmények céljainak maradéktalan megvalósulását, az oktatott tananyag megfelelőségét. A Műszaki Kar 8 alapképzést és 6 mesterképzést indított a 2013/2014-es tanévben: Építészmérnöki, Építőmérnöki, Gépészmérnöki, Környezetmérnöki, Mechatronikai mérnök, Műszaki Menedzser alapképzési szak, Gépészmérnöki alapképzési szak angol nyelven, Mechatronikai mérnök alapképzési szak angol nyelven, Környezetmérnöki, Létesítménymérnöki, Mechatronikai mérnök, Műszaki Menedzser, Településmérnöki, Tervező Építészmérnöki mesterképzési szak. 

A gépészmérnöki alapszak a Műszaki Karon duális képzési formában is indul a 2015/16 tanévtől.

A Műszaki Kar oktatói létszáma a 2013/2014-es tanévben 78 fő volt, amelyből 41 oktató tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkezett. A Kar stratégiai célkitűzése továbbra is a tudományos fokozattal rendelkezők számának emelése.

A Műszaki Kar négy CEEPUS programban vesz részt, melyek fő koordinátorai a következő egyetemek: Kolozsvári Műszaki Egyetem, Zsolnai Műszaki Egyetem, Poznani Műszaki Egyetem, Kafr el Sheikh Egyetem, Faculty of Manufacturing Technologies of Technical University of Košice és a Maribori Műszaki Egyetem. A CEEPUS program keretében oktatói és hallgatói mobilitás projektekre nyílik lehetőség. Az ERASMUS programban a 2013/2014 tanévben 12 hallgató utazott ki ösztöndíjjal féléves részképzésre Németországba, Szlovákiába, Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, Törökországba. Jelentősen nőtt a külföldi hallgatók száma.

Karunk a nemzetközi követelményeknek megfelelő, konvertálható tudást és gyakorlati ismereteket biztosító, folyamatosan megújuló képzések keretében próbál a kor követelményeinek és a hallgatói igényeknek megfelelni.


mklogo