Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Felsőoktatási Minőségi Díjas a Műszaki Kar

A 2011. évi Felsőoktatási Minőségi Díj pályázaton Felsőoktatási Minőségi Díj kitüntetésben részesül szervezeti egység kategóriában a Debreceni Egyetem Műszaki Kar

A Felsőoktatási Minőségi Díjjal évente azon felsőoktatási intézmények teljesítményét ismerik el, amelyek eredményesen alkalmazzák a minőségirányítási rendszert. Ennek részeként folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztést valósítanak meg, az Európai Minőségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatják az önértékelésen alapuló minőségfejlesztést, folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevő partnerek elégedettségének alakulását, a gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét. A Díjat elnyerők vállalják, hogy a pályázat kidolgozása által nyert tapasztalataikat közzéteszik az intézmény honlapján.

A 2010/2011-es tanévben ötödször meghirdetett pályázati felhívásra 6 pályázat érkezett be, melyből 2-őt felsőoktatási intézmény, 4-et pedig felsőoktatási intézmény szervezeti egysége nyújtott be.

A pályázatok értékelése több szinten történt. Az önértékelésen alapuló pályázatok először formai ellenőrzésen estek át. Ezt követte a pályaművek tartalmi értékelése, melyet minden pályázat esetében három, egymástól független szakértő értékelése jelentett, akik ezután közös véleményt fogalmaztak meg. Az értékelők minden pályázónál tartottak helyszíni szemlét. A helyszíni látogatást követően fogalmazták meg az értékelők javaslataikat és terjesztették a független szakértőkből álló Felsőoktatási Minőség Díj és Minőségfejlesztési Bizottság elé. A Bizottság 2011. június 28-án tárgyalta meg a pályázatok értékelését, majd beterjesztette javaslatát a nemzeti erőforrás miniszterhez jóváhagyás céljából. Miniszter úr a javaslatot elfogadva az alábbi döntést hozta:

A 2011. évi Felsőoktatási Minőségi Díj pályázaton Felsőoktatási Minőségi Díj kitüntetésben részesül szervezeti egység kategóriában a Debreceni Egyetem Műszaki Kar