Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Felvételizőknek

Kedves pályaválasztás előtt álló fiatalok!


Közeledve a középiskolai tanulmányok befejezéséhez, bizonyára szembesültek már azzal, hogy óriási a felsőoktatási intézmények szakkínálata. Ha perspektivikus képzési szakot szeretnének választani, kérem tekintsétek át honlapunkat!

A műszaki felsőoktatás nagy hagyományokkal rendelkezik a Tiszántúlon csakúgy, mint Debrecenben, azonban szervezett keretek között csak az 1960-as évek közepétől, az akkori budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Területi Egységében indulhatott meg építőipari képzés. A különböző integrációk eredményeként a Kossuth Lajos Tudományegyetem, majd a 2000. január 1-től a Debreceni Egyetem önálló karaként működik tovább a Műszaki Kar.

Az elmúlt években megváltozott, és jelentősen bővült a Műszaki Kar képzési választéka, az oktatás mindenben alkalmazkodott a bolognai lineáris képzési rendszer elvárásaihoz. Jelenleg alapképzés folyik építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki és műszaki menedzser szakokon. Továbbá Létesítménymérnöki, Környezetmérnöki, Tervező építészmérnöki, Mechatronikai mérnöki, Műszaki menedzser és Településmérnöki mesterszakon tanulhatnak a hallgatók, de a kar folyamatosan akkreditáltatja további mesterszakjait (gépészmérnöki, építőmérnöki). Ezekre a mesterszakokra alapozva tervezzük a doktori iskola megalakítását is.

A Műszaki Kar hallgatói létszáma évről évre stabilnak minősíthető, az intézményünket választó felvételizők száma az általános felsőoktatási jelentkezések tendenciáinak megfelelően alakul. Jelenleg több mint 3.000 hallgatónk van nappali és levelező képzésben, de a mérnök szakma megbecsültségének növekedése, és a Műszaki Kar folyamatosan bővülő képzések miatt várható, hogy a hallgatói létszám a következő években tovább emelkedik. Különösen hangsúlyos ez annak ismeretében, hogy Kelet-Magyarországon csak Debrecenben folyik építőmérnöki és építészmérnöki képzés. De az országban egyedül álló a mechatronikai mérnöki szak épületmechatronikai szakiránya is. Természetesen hallgatóink elhelyezkedését is igyekszünk segíteni, ennek érdekében Karrier Irodát működtetünk, a jövőben pedig állásbörzéket, személyiségfejlesztő tréningeket, hallgatói szaktanácsadásokat szervezünk az igényeknek megfelelően. Nemzetközi kapcsolataink széleskörűek, az ERASMUS és CEEPUS programokon keresztül számos - többek között török, német, szlovák, lengyel, román, holland és egyiptomi- műszaki egyetemmel tartunk kapcsolatot, biztosítunk hallgatóinknak külföldi tanulmányi lehetőséget.

Oktatóink számos külföldi úton vettek részt az elmúlt évben azzal a céllal, hogy karunk nemzetközi kapcsolatait szélesítsék, intézményünk elismertségét növeljék. Karunkon civil kezdeményezésként létrehozott alapítvány működik, melynek elsődleges célja a kiemelkedő TDK és diplomamunkákkal rendelkező hallgatók támogatása. A Műszaki Kar aktívan részt vesz az Észak-Alföldi Régió szakmai életében is. Együttműködésünk a piaci szereplőkkel, cégekkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel példaértékű és kiegyensúlyozott, hallgatóink számára biztosítottak a minőségi szakmai gyakorlatok. Pályázataink során támaszkodunk a tradíciókra, elképzeléseinket pedig a régió stratégiai terveivel párhuzamosan kívánjuk megvalósítani.

Az elmúlt évben immáron 16. alkalommal rendeztük meg az Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakmai Napokat és Nemezetközi Konferenciát, amelyen a régió cégei mellett számos külföldi partnerünk is részt vett. Egyértelmű célunk elismert és erős műszaki centrum létrehozása, amely nemcsak Debrecen és a régió, de egész Magyarország mérnökéletét is gazdagítja.

Dr. Szűcs Edit
dékán
 • Jelenleg alapképzés folyik építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki és műszaki menedzser szakokon. Továbbá Létesítménymérnöki, Környezetmérnöki, Mechatronikai mérnöki, Műszaki menedzser, Településmérnöki és a Tervező építészmérnöki mesterszakon tanulhatnak a hallgatók.
  Tovább
 • A pontszámítás alapját a középiskolai eredmények és az érettségi teljesítmény adják, amelyek például emelt szintű érettségiért, nyelvtudásért, sportteljesítményért, tanulmányi versenyekért járó többletpontokkal egészíthetők ki. Összesen maximum 500 pont szerezhető.
  Tovább
 • Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. A többletpontok mértéke maximum 30 pont lehet.(Mechatronikai MSc szekon és Tervező építészmérnöki szakon maximum 10 pont)
  Tovább
 • A Debreceni Egyetem alap- és mesterképzési szakjainak képzési térképe

  Tovább