Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

A DE Műszaki Kar új épületszárnyának átadása

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán csaknem 2 milliárd forintos uniós forrásból, a TIOP-1.3.1-10/1 konstrukció keretében két év alatt valósult meg az a nagyszabású beruházás, amely során új laboratóriumok épültek és jelentős felújításokat is elvégeztek. A rekonstrukció során megújult a meglévő szárny egy része, bővítésként pedig nehéz- és könnyűlaborok, előadótermek épültek 3788 négyzetméter hasznos alapterületen. A fejlesztések révén a kar regionális műszaki tudásközponttá válhat, hozzájárulva a régió egészének fejlődéséhez.
A fényképre kattintva megyitgató a galéria:
épületátadás
- Hatalmas előrelépést jelent a debreceni mérnökképzés színvonalának emelésében a mostani beruházás, hiszen az épület 1965-ös átadása óta - csaknem fél évszázada - szinte semmilyen fejlesztés nem történt. A mostani beruházással a több mint 3000 hallgató és csaknem 100 oktató korszerűbb körülmények között végezheti munkáját, de ahhoz, hogy biztosítani tudjuk számukra a 21. század követelményeinek megfelelő infrastruktúrát, további pályázati forrásra lesz szükségünk - mondta Szűcs Edit dékán.

A Műszaki Kar az észak-alföldi régió műszaki központja, amit az érték, a minőség, a megbízhatóság és aktivitás jellemez. Az elmúlt években megváltozott, és jelentősen bővült a képzési választék, az oktatás mindenben alkalmazkodott a bolognai képzési rendszer elvárásaihoz. Jelenleg alapképzés folyik építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki és műszaki menedzser szakokon. A hallgatók létesítménymérnöki, környezetmérnöki, tervező építészmérnöki, építőmérnöki, mechatronikai mérnök, műszaki menedzser, településmérnöki, környezetmérnöki mérnöktanári mesterszakon tanulhatnak, amelyre alapozva a közeljövőben a doktori képzés is elindulhat.

A Dunától keletre csak Debrecenben folyik építőmérnöki, építészmérnöki, tervező építészmérnöki, településmérnöki, létesítménymérnök szakon, illetve gépészmérnök épületgépész szakirányon, műszaki menedzser építőipari szakirányon képzés. Az országban pedig egyedülálló a mechatronikai mérnöki szakon az épületmechatronikai szakirány.

Magyarországon jelenleg 20 intézményben 40 karon folyik államilag támogatott műszaki képzés. A felállított rangsorokban a Debreceni Egyetem Műszaki Kara rendre a legjobb első öt hely valamelyikén található.