Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Környezetmérnöki mesterszak


Képzési célja: A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök PhD képzésen folytathatják tanulmányaikat.

A végzett környezetmérnök elhelyezkedési lehetőségei:

A végzett környezetmérnökök döntően a szakmájukban, kisebb hányadukban az államigazgatásban (önkormányzatoknál, környezetvédelmi felügyelőségeknél, természetvédelmi igazgatóságoknál, vízügyi igazgatóságoknál) tudnak elhelyezkedni.

Képzési idő:
4 félév nappali tagozaton, 4 félév levelező tagozaton

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles környezetmérnök

A képzési program alapvetően öt tantárgycsoportból áll:
Természettudományos alapismeretek

 • Gazdasági és humán ismeretek
 • Szakmai törzsanyag
 • Differenciált szakmai ismeretek
 • Egyéb

Néhány tantárgy:

 • Környezeti méréstechnika,
 • Ökotoxikológia,
 • Környezetvédelmi műveletek,
 • Környezeti állapotértékelés,
 • Környezetmenedzsment,
 • Talajvédelem,
 • Vízgazdálkodás- és vízminőségvédelem,
 • Zaj- és rezgésvédelem,
 • Hulladékgazdálkodás,
 • Megújuló energiák, stb.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési szak;
2. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a műszaki földtudományi mérnöki;
3. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4. A képzés csak keresztfélévben kerül meghirdetésre.

Kreditelismertetési nyomtatvány felvételihez letölthető itt!