Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Mesterképzési szakok (MSc)

A Műszaki Kar mesterképzési szakjai::
 • Tervező Építészmérnöki mesterképzési szak
 • Létesítménymérnöki mesterképzési szak
 • Környezetmérnöki mesterképzési szak
 • Településmérnöki mesterképzési szak
 • Műszaki Menedzser mesterképzési szak
 • Mechatronikai mérnök mesterképzési szak
 • Mérnöktanári  mesterképzési szak
 • A képzés célja olyan okleveles tervező építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy ellássák az épített környezet alakításának valamennyi építészeti és építési feladatát, képzettségüknek megfelelő elméleti és tudományos tevékenységet folytassanak, ellássák szakterületükön az építésigazgatási és hatósági munkák irányítását. A külön jogszabályokban előírt szakmai gyakorlat után tervezői jogosultságot kapjanak. A képzésben résztvevők képessé válnak a szakra épülő DLA (egyedi esetekben a PhD) képzésben való részvételre.
  Tovább
 • A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek előképzettségük, szakmai ismereteik, nyelvismeretük, jogi és gazdasági tanulmányaik alapján a teljes létesítmény-kivitelezési folyamat végigkísérésére - a koncepció kialakításától a tervezésen keresztül a beüzemelés elvégzésig, - majd pedig a folyamatos üzemeltetés, karbantartás, felújítás teendőinek összefogására. Alkalmasak meglévő kommunális, ipari, vagy mezőgazdasági épületek teljes körű üzemeltetésére, a vezetési, irányítási és fejlesztési feladatok ellátására, épületek auditálására, épületek és részrendszereik diagnosztikai vizsgálatára, kutatási és fejlesztési feladatok végzésére, és a létesítménymérnöki tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.
  Tovább
 • A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök Ph.D. képzésen folytathatják tanulmányaikat.
  Tovább
 • képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a települések, településcsoportok rendezése, a település környezetének alakítása és infrastruktúrájának működtetése körében jelentkező, településtervezési, településépítészi (főépítészi), továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevékenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó kommunális, fenntartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátására, irányítására. Magas szinten felkészültek a települések fejlesztési koncepcióinak és programjainak kidolgozására, terveinek elkészítésére, képesek a települések, településcsoportok, térségek fejlesztésének összehangolására, ilyen tevékenységek irányítására és ellenőrzésére, a szakterületet érintő tudományos kutatásra, valamint a településtudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

  Tovább
 • A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

  A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodási- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére, valamint a gazdálkodás- és szervezéstudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.


  Tovább
 • A Debreceni Egyetem Műszaki Kar tudatos törekvése, hogy olyan szakokat és szakirányokat indítson, amelyek a Dunától keletre csak itt vannak jelen. A mechatronikai mérnök épületmechatronikai szakirányon a BSc képzésben is országosan egyedülálló, és ezt egészítí ki ez az MSc képzés. A Kar tudományos kompetenciái elsősorban a műszaki tudományok köré csoportosulnak. Tekintettel a Kar egyes tanszékeinek profiljára kiemelten vizsgálunk inter- és multidiszciplináris témákat az építőipar, az energetika és a környezetvédelem, a megújuló energiaforrások hasznosítása, az alacsony energiaigényű épületek tervezési kérdései, az épületek és energiaellátó rendszereik életciklus elemzése területén. Kutatási programjaink kitérnek az intelligens épületek tervezési problematikájára, a belső környezet ember központú tervezésére, illetve élettani vizsgálatok alapján új gépészeti berendezések fejlesztésére. Ezt egészíti ki az épületmechatronikával, az intelligens épületekkel foglalkozó kutatások Tovább