Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Pontszámítás (BSc)

Alapképzési szakra vonatkozó pontszámítás: A pontszámítás alapját a középiskolai eredmények és az érettségi teljesítmény adják, amelyek például emelt szintű érettségiért, nyelvtudásért, sportteljesítményért, tanulmányi versenyekért járó többletpontokkal egészíthetők ki. Összesen maximum 500 pont szerezhető.

A tanulmányi pontok

A tanulmányi pontszám a maximálisan elérhető 500-ból legfeljebb 200 lehet. Ez két részből tevődik össze. Először is, öt meghatározott tantárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott természettudományos tárgy (fizika, bológia, kémia, földrajz, természettudomány)) utolsó két tanult évének év végi jegyét kell összeadni, majd megszorozni kettővel. A magyarnál a két eredményt a jelentkezéskor külön sorban kell feltüntetni, de a pontszámításnál évenként a két osztályzat átlagát kell kiszámolni kerekítés nélkül.
Ha mind az öt tárgyból 5-öst kapott a jelentkező, akkor ez tárgyanként 5+5 = 10, ez öt tárgy esetében 50, majd ezt kell kettővel szorozni, így jön ki a középiskolai eredményekből a maximum 100 pont.
A tanulmányi pontok másik felét az érettségi eredmények adják. Ezt úgy lehet kiszámítani, hogy a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni, ez szintén maximum 100 pont lehet. Tehát, ha mind az öt tárgyból 100 százalékot ért el a jelentkező, akkor a számítás a következő: (100x5)/5 = 100, így van meg a maximum 100 pont. (A 2005 előtt szerzett érettségi eredményeknél az alábbi átszámítás alapján kell számolni: jeles(5) = 100 %, jó(4) = 79 %, közepes(3) = 59 %, elégséges(2) = 39 %).

Az érettségi pontok

Az érettségi pontot két vizsgatárgy százalékos eredményei alapján kell kiszámolni. Értelemszerűen az érettségi pont maximálisan kétszer 100, azaz 200 pont lehet.
Az érettségi pontokat a szakhoz tartozóan követelményként meghatározott vizsgatárgyak közül kettőnek a százalékos eredménye adja. Amennyiben követelményként több érettségi tárgy választható módon van előírva (vagyis a vizsgatárgyak között „vagy" szerepel), akkor a jelentkező számára legkedvezőbb két tárgy eredményéből kell számolni az érettségi pontokat.
A karunkon az érettségi követelmények: a matematika kötelező, emellett választható a biológia, fizika, informatika, kémia, illetve valamilyen szakmai előkészítő tárgy. Ez alól a kivétel az építészmérnöki szak, ahol a matematika érettségi mellett a fizika vagy építészeti és építési alapismeretek jöhetnek szóba, ezekből egyet emelt szinten kell teljesíteni (építészmérnöki szakon sikeres rajz alkalmassági vizsga letétele az előfeltétel), műszaki menedzser szakon a matematika kötelező, emellett választható a történelem, közgazdasági-, gazdasági-, közgazdasági marketing alapismeretek, biológia, fizika, informatika, kémia, illetve valamilyen szakmai előkészítő tárgy.

Többletpontok

A tanulmányi és érettségi pontokon kívül (200+200) különböző jogcímeken további maximum 100 többletpontot lehet összeszedni. Ezeket két csoportra lehet osztani:
• jogszabály alapján minden képzési területen járó többletpontok (ilyenek az emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért, illetve az előnyben részesítésért adható pontok)
• képzési területenként adható többletpontok (például tanulmányi és művészeti versenyeredményekért, szakképesítés vagy sporteredmény alapján járó pontok).
A többletpontok értéke a többletpontok táblában tekinthetők meg.
A felvételi összpontszám
Alapképzési szak esetén kétféleképpen lehet kiszámolni a pontokat:
• tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok
• (érettségi pontok x 2) + többletpontok
A vonalhúzás során a jobbik eredmény lesz a jelentkező összpontszáma.

Alap vagy osztatlan képzésre diplomával jelentkezőknek

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – az általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont;
4 (jó) minősítés esetén 350 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 300 pont;

 

Ezen pontszámítás mellett továbbra is lehetőség van arra, hogy az összpontszám az érettségi pontok, a tanulmányi pontok és a többletpontok összegéből vagy az érettségi pontok duplázásából és a többletpont összegéből kerüljön kiszámításra. A Kar a 3 pontszámítási módszer közül a jelentkező számára legelőnyösebbet veszi figyelembe. 

Többletpontos táblázat