Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Pontszámítás (MSc)

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. A többletpontok mértéke maximum 30 pont lehet, mechatronikai mérnöki MSc és Tervező építészmérnöki MSc szakon maximum 10 pont lehet.

 

A műszaki menedzser (nappali és levelező képzések), létesítménymérnöki (nappali és levelező képzések), településmérnöki (nappali és levelező képzések), környezetmérnöki (nappali és levelező képzések) mesterképzési szakok esetén a felvételi pontok, többletpontok számítása az alábbiak szerint történik:

Felvételi pontok (maximum 70 pont):

- motivációs beszélgetés: 40 pont

- oklevél minősítése alapján: 30 pont (minősítés * 6)

A motivációs beszélgetés során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai közeget, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A motivációs beszélgetésre a kar küld behívó levelet.

Többletpontok:

Maximum 30 többletpont adható

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

- fogyatékosság: 6 pont

- gyermekgondozás: 6 pont

- hátrányos helyzet: 2 pont

- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 10 pont

- OTDK 1-3. hely: 10 pont

 

A mechatronikai mérnöki (nappali képzés magyar vagy angol nyelven) mesterképzési szakon a felvételi pontok és a többletpontok számítása az alábbiak szerint történik:

Felvételi pontok (maximum 90 pont):

- felvételi vizsga: maximum 45 pont (szóbeli és írásbeli)

- tanulmányi átlag az utolsó két félévben: maximum 45 pont (A DE-MK mechatronikai mérnöki alapszakos hallgatói esetén alkalmazható) szerezhető az alábbiak szerint:

 2,00-2,99: 10 pont; 3,00-3,49: 20 pont; 3,50-3,99: 30 pont; 4,00-4,49: 40 pont; 4,50-5,00: 45 pont

 vagy

 - felvételi vizsga duplázása: 90 pont.

 

A mechatronikai mérnöki mesterképzési szakra jelentkezőknek a felvételi vizsga pontos időpontjáról a Kar külön értesítést küld. A felvételi vizsga keretében egy tesztet kell kitölteni. A teszt során az alapképzettségnek megfelelő részt legalább 80%-ra és még egy részt legalább 50%-ra kell teljesíteni. Mechatronikai mérnöki alapképzettséggel rendelkezők esetében valamennyi részt minimum 60%-ra kell teljesíteni. 

 A teszt alapvetően 3 témakörre épül:

 - alap gépészeti feladatok: elmozdulás, sebesség, gyorsulás, erő, mechanikai munka és teljesítmény számítása; géprajzokon ábrázolt gépelemek felismerése; síkbeli maximum 4 tagú mechanizmusok elmozdulásai, sebesség gyorsulásábrái; 

 - alap villamossági feladatok: egyenáramú áramköri kapcsolások aktív és passzív tagokkal, digitális technikai alapfeladatok; 

 - informatikai alapfeladatok: valamilyen választott programozási nyelven egyszerű probléma programozása, programrészlet feladatának leírása. 

 Mintateszt letölthető a Tanszék honlapjáról: www.eng.unideb.hu/vmt

 

 

 Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 3 pont
- gyermekgondozás: 4 pont
- hátrányos helyzet: 3 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 3 pont
- intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
- intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
- intézményi TDK 3. hely/különdíj: 1 pont
- kutatási és publikációs tevékenység: 2 pont
- nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont
- szakmai tudományos munka: 2 pont


Szakmai és tudományos munka:

Megjelent vagy legalább elfogadott folyóiratcikk vagy konferenciacikk, amelyben a felvételi vizsgát tevő szerzői hányada legalább 1/3: 2 pont; 

Megjelent vagy legalább elfogadott folyóiratcikk vagy konferenciacikk, amelyben a felvételi vizsgát tevő szerzői hányada kevesebb, mint 1/3: 1 pont;

Szakmai kutatásokban való részvétel, a jelölt alapszakját gondozó tanszék igazolásával: 2 pont.

 

A tervező építészmérnöki (nappali képzés) mesterképzési szakon a felvételi pontok és a többletpontok számítása az alábbiak szerint történik:

Felvételi pontok (maximum 90 pont):

 - diplomaterv minősítése alapján (minősítés*7): 35 pont;

 - oklevél minősítése alapján (minősítés*2): 10 pont; 

- felvételi vizsga: 45 pont;

    Ezen belül:

szakmai alkalmassági vizsga (írásbeli): 30 pont;

szakmai aktivitás (pályázatok, kiállítások, workshop; aktivitásonként 2-2 pont): max.10 pont;

portfolió: 5 pont.   

A szakmai alkalmassági vizsga egy általános műveltségi teszt, amely építészet, képzőművészet, zene, színház és irodalom témakörökből kerül összeállításra (50 kérdés - 30 pont).

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 3 pont
- gyermekgondozás: 4 pont
- hátrányos helyzet: 3 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 2 pont
- intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
- intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
- intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 1 pont
- nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont

 

Tervező építészmérnöki mesterképzési szakon a felvétel feltétele:

 - építészmérnöki oklevél (alapképzésben vagy ötéves egyetemi képzésben szerzett),

 - B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga,

- sikeres rajz alkalmassági vizsga

- sikeres felvételi vizsga

A tervező építészmérnöki mesterképzési szakra jelentkezők rajz alkalmassági feladata: épületek külső vagy belső tér ábrázolása.

A  felvételi vizsga (szakmai alkalmassági vizsga és  portfólió bemutatása) és a rajz alkalmassági vizsga egy napon történik. A vizsga pontos időpontjáról a Kar külön értesítést küld.  Az alkalmassági vizsga értékelése "megfelelt" vagy "nem felelt meg" lehet. Nem vehető fel a szakra az, aki "nem felelt meg" minősítést kap.

A főiskolai oklevéllel rendelkező jelentkezőknek kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni az Intézmény Építészmérnöki Tanszékén a jelentkezés beadása előtt.