Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Projektek

A Műszaki Kar K+F teljesítményének növelésében a pályázati tevékenység kulcsfonotsságú elem, éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk a hazai és nemzetközi pályázatokra. Az elmúlt években, elsősorban az Új Magyarország Fejlesztési Terv különböző operatív programjainak (ÉAOP, TÁMOP, TIOP) keretében több jelentős projektet valósítottunk és valósítunk meg. A Debreceni Egyetem IKUT projektjei között szerepel a Műszaki Kar által vezetett Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése (GEOREN) című kutatási program, amelyben közel 50 hazai és 7 külföldi kutató dolgozott az elmúlt két évben. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Karunk vezetésével 13 cég és szervezet létrehozta a Létesítményenergetikai Klasztert (LENERG), majd a sikeres együttműködés eredményeként a klasztertagok megalapították a LENERG Kft-t. A Kar infrastruktúrájának fejlesztése több lépésben történik: a TIOP-1.3.1 program első fázisában egy jelentős informatikai beruházás valósult meg, a második fázisban pedig bővülhet a Kar oktatási és kutatási infrastruktúrája.
A Műszaki Kar a pályázatok területén szoros kapcsolatot alakított ki romániai egyetemekkel, elsősorban a Debrecentől alig 60 km-re található Nagyváradi Egyetemmel. Az együttműködés eredményeként több bilaterális kutatási program is született, kiemelten az energetika (Geotermikus energia hosszútávú felhasználása maximális hatékonysággal Sacuieni-Létavértes területén - EGSL) és a mechatronika vonatkozásában.
A nemzetközi kutatási programok közül kiemelhető a klímavédelemmel foglalkozó Bridging the gap between adaptation strategies of climate change impacts and European water policies (ClimateWater) FP7-es projekt és az Intelligent Energy program keretében megvalósuló Urban Planners with Renewable Energy Skills (UP-RES) városenergetikai projekt. 
  • The Project ClimateWater is aimed as the first step on the analysis and synthesis of data and information on the likely (known, assumed, expected, modelled, forecasted, predicted, estimated etc.) water related impacts of the changes of the climate with special regard to their risk and to the urgency of getting prepared to combat these changes and their impacts.
    Tovább
  • A Létesítményenergetikai Klaszter a Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése (ÉAOP-1.1.2-2008-0002) pályázati konstrukció keretében jött létre 2008-ban. A Klaszter tagjai 2010-ben megalapították a LENERG Kft-t, a Klaszter menedzsment cégét.
    Tovább
  • A Geotermikus energia hosszútávú felhasználása maximális hatékonysággal Sacuieni-Létavértes területén (EGSL) projekt célja a geotermikus potenciál felmérése Sacuieni-Létavértes környékén és rendelkezésre álló geotermikus energia felhasználási lehetőségeknek a beazonosítása. Ez a kutatás multidiszciplináris és felöleli a: földrajz, geodézia, kútfúrás, automatizálás, gépészet és turizmus területét. A fő cél a geotermikus energia felhasználása a lehető legnagyobb hatékonysággal sacuieni és Létavértes területén. A várható eredmények a következők: GIS rendszerű adatbázis léterhozása, a jövőbeli hőbányászati és temálvízfelhasználási munkák irányítása, a termálkutak paramétereinek pntos ismerete közvetlen mérés által, a gazdaságos felhasználási idő meghatározása, illetve a vízszint és hőmérséklet optimális értékeinek a meghatározása a gazdaságos kitermelés céljával, olyan rendszer-koncepciók kialakítása, amelyek gazdaságosan felhasználják a primer oldalon a termálvizet (<100°C).
    Tovább
  • „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása" Tovább