Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Szakirányú továbbképzési szakok

Általános tudnivalók szakirányú továbbképzésekről

A szakirányú továbbképzés rendszerét a felsőoktatásról szóló - többször módosított - 2005. CXXXIX. törvény, valamint a 10/2006. (X.25.) számú OKM rendelet szabályozza.

A szakirányú továbbképzés célja:

 • korábban szerzett ismeretek felújítása, korszerűsítése
 • ismeretek bővítése, új ismeretek megszerzése.

A szakirányú továbbképzés levelező tagozaton történik. A képzéseket legközelebb a 2016/2017-es tanévre tervezzük megszervezni.

Jelentkezés feltételei:

 • államilag elismert felsőfokú főiskolai / egyetemi végzettség

Jelentkezés:

 • a Kar által kiadott jelentkezési lapon, mely letölthető, ill. beszerezhető a Tanulmányi Osztályon (4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. I. em. 122.)

A jelentkezés helye:

Debreceni Egyetem Műszaki Kar
4028 Debrecen Ótemető u. 2-4.

Tájékoztatás:

 • személyesen munkanapokon 8.00-16.00 óra között
 • telefonon: 06 (52) 415-155 / 77826 mellék,
 • e-mail: fkepzes@eng.unideb.hu

Felvétel, beiratkozás, konzultációs rend:

A Kar a szakonként előírt felvételi létszám esetén indítja a képzéseket, melyről a jelentkezőket írásban értesíti.
A hallgatókat félévenként írásban tájékoztatást kapnak a konzultációs időbeosztásról.
Költségtérítés:

 • a költségtérítés összegéről szakonként, tanévenként értesítjük a hallgatókat
 • a költségtérítés a NEPTUN tanulmányi programon keresztül, ill. számla alapján történik.
 • befizetési határidő: a szabályzat szerint (október 20, ill. március 20.)
 • az első félévben 5000.-Ft. regisztrációs díj

A hallgatók tandíjfizetési kötelezettségét a munkáltató a szakképzési alap terhére átvállalhatja. Ebben az esetben a Kar megteremti a szükséges feltételek a 2001. évi LI. törvény rendelkezései szerint.

Az oktatás rendje, tanév, vizsgák:

 • A tanulmányok időtartamára a posztgraduális képzésben résztvevő hallgatókra is vonatkoznak a Debreceni Egyetem Műszaki Kar szabályzatai (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat; DE MK Hallgatói Juttatásokról és Térítésekről Szóló Szabályzat. A szabályzatok az Egyetem honlapján megtalálhatók).
 • A szakirányú továbbképzés a főiskolai graduális oktatáshoz hasonlóan, félévekre tagolódik és időtartama szakonként meghatározott. A konzultációk (általában) két hetenként pénteken és szombaton vannak.
 • Az ismeretek átadása, a tervezett tananyag feldolgozása előadások és gyakorlati foglalkozások keretében valósul meg. Az előadók a Kar és az Egyetem oktatói, illetve meghívott előadók. Kiemelkedő felkészültséggel és nagy szakmai, gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek.
 • Az oktatás kredit rendszerű képzésben történik. A hallgatóknak a tanulmányaik folyamán a szak tantervi követelményében meghatározott mennyiségű kreditet kell szerezni, továbbá sikeres vizsgát kell tenni a tanterv által előírt tantárgyakból.
 • A tanulmányok szakdolgozat készítésével és sikeres záróvizsga teljesítésével záródnak. Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki a tantervben előírt követelményeket, az előírt kreditet megszerezte, a vizsgákat eredményesen teljesítette.
 • A programokat mérnökök továbbképzésére, szaktudásuk bővítésére, speciális ismeretek megszerzésére ajánljuk, melyekkel munkájukban magasabb szinten tudják teljesíteni feladataikat, illetve helyzeti előnybe juthatnak a munkaerő piacon.

 

 • Felvételi létszám: 15 fő
  A képzési idő: 2 félév
  A képzés költsége: 150.000.-Ft/félév
  Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
  Létesítményenergetikai szakmérnök
  Várható kezdés: 2017.02.24.
  Jelentkezési határidő: 2017.01.31.

  Tovább
 • Felvételi létszám: 25 fő
  A képzési idő: 4 félév
  A képzés költsége: 150.000.-Ft/félév
  Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
  Műszaki környezeti szakmérnök
  Jelentkezési határidő: 2017.01.31.
  Tervezett indítás: 2017.02.24.
  Tovább
 • Felvételi létszám: 25 fő
  Képzési idő: 2 félév
  Képzés költsége: 160.000.-Ft/félév
  Az oklevélben szereplő, szakirányú szakképzettség egnevezése:
  Minőségirányítási szakmérnök, ill. Minőségirányítási szakember
  Jelentekezési határidő: 2017.01.31.
  Tervezett indítás: 2017.02.17.
  Tovább
 • A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszéke 2012. februártól indítja a Lean szakmérnök ill. Lean menedzser posztgraduális képzést.

  A képzési idő 2 félév, levelező tagozaton, félévente 7 alkalommal (péntek-szombat) tartandó konzultációkkal.
  Tandíj: 160.000 Ft/félév.
  Jelentkezni lehet a DE Műszaki Kar (Debrecen, Ótemető u. 2-4.) fszt. 3-as Titkárságon, vagy az I. emelet 122-es szobában.

  A Jelentkezési laphoz csatolni kell az alapdiploma másolatát.

  Tervezett indítás: 2017.02.17.

  Jelentkezési határidő: 2017.01.31.

  Jelentkezési lap  Tovább
 • Felvételi létszám: 25 fő

  A képzési idő: 4 félév

  A képzés költsége: 200.000.-Ft/félév

  Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

  Építőmester szakmérnök

  Tervezett indítás: 2017.02.24.

  Jelentkezési határidő: 2017. 01.31.

  Tovább
 • Felvételi létszám: 25 fő
  A képzési idő: 2 félév
  A képzés költsége: 160.000.-Ft/félév
  Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
  Vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnök
  Tervezett indítás: 2017.02.24.
  Jelentkezési határidő: 2017. 01.31.

  Tovább
 • Közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnök

  Felvételi létszám: 25 fő

  A képzési idő: 4 félév

  A képzés költsége: 160.000.-Ft/félév

  Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

  Közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnök

  Tervezett indítás: 2017. 09. 22.

  Jelentkezési határidő: 2017. 08. 31.

  Tovább
 • Környezetgazdálkodási szakmérnök

   

  Felvételi létszám: 25 fő

  A képzési idő: 4 félév

  A képzés költsége: 160.000.-Ft/félév

  Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

  Környezetgazdálkodási szakmérnök

  Tervezett indítás: 2017.09.22

  Jelentkezési határidő: 2017. 08. 31.

  Tovább
 • Felvételi létszám: 25 fő
  Képzési idő: 2 félév
  Képzés költsége: 160.000.-Ft/félév
  Az oklevélben szereplő, szakirányú szakképzettség egnevezése:
  Mérnök coach szakmérnök,
  Jelentekezési határidő: 
  2017.01.31.
  Tervezett indítás: 2
  017.02.17. Tovább
 • A képzési idő 2 félév, levelező tagozaton, félévente 7 alkalommal (pénteken és szombaton) tartandó konzultációkkal.
  Tandíj: 160.000 Ft/félév.
  Jelentkezni lehet a DE Műszaki Kar (Debrecen, Ótemető u. 2-4.) I. emelet 122-es irodában.

  A Jelentkezési laphoz csatolni kell az alapdiploma másolatát.

  Az oklevélben szereplő, szakirányú szakképzettség megnevezése:
  Szállítmányozás-biztonsági szakmérnök, ill. Szállítmányozás-biztonsági szakember

  A jelentkezés határideje a 2017. februárban induló képzésre: 2017. 01.31.

  Tovább
 • EHS szakember szakirányú továbbképzési szak

  (Environment, Health and Safety Specialist,

  magyarul: Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakember)

  OH engedély: FNYF/121-1/2017, kód: TTOVESK

   

  Felvételi létszám: 25 fő
  A képzési idő: 4 félév
  A képzés költsége: 150.000.-Ft/félév
  Jelentkezési határidő: 2017.02.15.
  A szakindítás időpontja: 2017. február vége

  Tovább
 • EHS szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

  (Environment, Health and Safety Engineer,

  magyarul: Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakmérnök)

  OH engedély: FNYF/119-1/2017, kód: TTOVEON

   

  Felvételi létszám: 25 fő
  A képzési idő: 4 félév
  A képzés költsége: 150.000.-Ft/félév
  Jelentkezési határidő: 2017.02.15.

  A szakindítás időpontja: 2017. február vége
  Tájékoztató
  Tovább