Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Építőmérnöki alapszak

építómérnök.jpgA képzés időtartama nappali és levelező tagozaton: 8 félév.

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyo-lultabb tervezési munkákban való közreműkö-désre. A jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakor-lati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető meg.

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök – a várható szakirányokat is figyelembe véve – képesek az elvégzett ágazatnak és szakiránynak megfelelően:
 • kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére,
 • egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására,
 • irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban,
 • munkavédelmi feladatok megoldására.
Alapfokozat birtokában az építőmérnökök – a várható szakirányokat is figyelembe véve – képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:
 • műszaki vezetői tevékenység végzésére,
 • építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére,
 • építési, akadálymentesítési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására,
 • településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén.
Megszerezhető oklevél: építőmérnök

SZAKIRÁNYOK:

 • magasépítési
 • települési
A szakot elvégző építőmérnökök főbb tevékenységi területei:

MAGASÉPÍTŐ SZAKIRÁNYON:

 • közmű-, mély- és magasépítési területen építésvezető, vállalkozási mérnök, technológus,
 • szerkezetgyártó- és szakipari üzemekben irányító mérnök,
 • üzemvezető,
 • irányító mérnök, üzemvezető – szerkezetgyártó és szakipari üzemekben,
 • vállalkozó,
 • szakhatósági mérnök,
 • közműtársulásoknál építő és üzemeltető mérnök,
 • önkormányzatok műszaki osztályán mérnöki feladatok ellátása.

TELEPÜLÉSI SZAKIRÁNYON:

 • önkormányzatok fejlesztő és igazgatási szervezeteiben közreműködő és irányító,
 • főépítési feladatok körében beruházási-üzemeltetési folyamatok irányítója,
 • településszervezési és területi tervezési munkákban közreműködő tervező.