Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Gépészmérnöki alapszak

gépész2.jpgA képzés időtartama nappali és levelező tagozaton: 7 félév.

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Alapfokozat birtokában a gépészmérnökök a választott szakiránytól függően képesek:
 • gépelemek, gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére, szerkesztésére,
 • gép-, fém és polimer szerkezetek gyártásának, szereléstechnológiájának kidolgozására, irányítására,
 • gépek, szerkezetek diagnosztikai vizsgálatára, karbantartási, megbízhatósági, javítástechnológiai feladatainak kidolgozására,
 • gépészeti technológiai folyamatok irányítására, gépi berendezések kiszolgálásának szervezésére,
 • logisztikai és anyagmozgató rendszerek működtetésére, fejlesztésére,
 • építésgépesítési technológiák alkalmazására, működtetésére és irányítására,
 • épületgépészeti berendezések tervezésére, kivitelezések előkészítésére, szervezésére és irányítására,
 • hő- és áramlástechnikai, vegyipari folyamatok tervezésére, kivitelezésére, felügyeletére és irányítására.

Megszerezhető oklevél: gépészmérnök

Szakirányok:

 • épületgépész,
 • gépjárműtechnikai,
 • üzemeltető-karbantartó,
 • járműipari folyamattervező.
A szakot elvégző gépészmérnök főbb tevékenységi területei:

Épületgépész szakirányon:


Tervezés:
 • döntéselőkészítő tanulmánytervek készítése,
 • ajánlati és versenytárgyalási dokumentációk készítése,
 • installációs és technológiai épületgépészeti műszaki kiviteli tervek készítése,
 • versenytárgyalási ajánlati anyagok készítése.
Kivitelezés:
 • építési munkahelyeken szerelési, befejezési munkák,
 • korszerű technológiák befogadása vagy kifejlesztése,
 • gyártmányfejlesztési, előregyártási munkák.
Üzemeltetés:
 • az épületgépészeti berendezések és rendszerek üzemeltetése, karbantartása,
 • folyamatos üzemvitel mellett szükségessé váló felújítási, átalakítási és bővítési munkák végzése,
 • energetikai feladatok ellátása, energetikai audit elkészítése.
Vállalkozás:
 • Épületgépész rendszerek (fűtés-, légtechnikai, víz-csatorna és gázellátási rendszerek) kivitelezésének szervezési és irányítási munkája.

Gépjárműtechnikai szakirányon:

 • gépész1.jpggépjárművek üzemeltető és javító-karbantartó egységeinek vezetése és irányítása, általános mérnöki feladatok ellátása a gépjárművekkel kapcsolatosan (pl. műszakvezető, szervizvezető, vizsgáló állomás vezető, diagnosztikai mérnök, hibafelvevő, stb.),
 • gépjárművek hatósági feladatainál mérnöki feladatok végzése (pl. közlekedési felügyeleteknél vizsgáló mérnök, hibafeltáró és diagnosztikai mérnök, stb.),
 • biztosító társaságoknál hibafeltáró és kárszakértő, valamint műszaki szakértői tevékenységek végzése,
 • autókereskedésekben és szervizekben műszaki vezetői feladatok ellátása,
 • egyéni, illetve társas vállalkozásokban irányító tevékenység.

Üzemeltető-karbantartó szakirányon:

 • termelési egységek vezetése, általános mérnöki feladatok ellátása (művezető, üzemvezető, műszaki vezető, termelésirányító, gyártástechnológus, készülékszerkesztő, emelőgép ügyintéző stb.),
 • karbantartó, javító, felújító üzem vagy üzemrész irányítása (TMK-vezető, diagnosztikai üzemvezető, MEO-vezető, szerelésirányító, stb.),
 • gépészeti feladatok tervezése, irányítása és szervezése a beruházási, fejlesztési, valamint korszerűsítési munkálatoknál (beruházási előadó, szerelésvezető, műszaki ellenőr, üzemszervező, stb.).