Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Létesítménymérnök mesterszak

létesítmény.jpgEgy épület, egy létesítmény egyre bonyolultabb komplex műszaki rendszer, amely építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú alrendszerek összessége. Az alrendszerek között egyre szorosabb a kapcsolat, tervezésük, kivitelezésük, működtetésük, karbantartásuk és felújításuk egyre nagyobb követelményeket támaszt a tervezővel, a kivitelezővel, a felhasználóval, az üzemeltetővel szemben. A létesítménymérnök képzésével a célunk az, hogy olyan mérnököt képezzünk, aki megfelelő szakértelemmel, rendszerelvű gondolkodással, tudással felvértezve az épület tervezésétől egészen az üzemeltetésig átlátja az egész rendszert, az alrendszerek kapcsolatát, egymásra hatását.

A végzett mérnök elhelyezkedési lehetőségei:
 • Objektum tervezésénél, kivitelezésénél koordinátori szerepet tölthet be,
 • Létesítmények beüzemelésénél rendszertervezőként működhet,
 • Épületek üzemeltetésénél a rendszerek működtetésének optimalizálását, diagnosztikai vizsgálatát készítheti el,
 • Koordinálhatja az épületek karbantartását, felújítását.
Képzési idő: 4 félév nappali tagozaton, 4 félév levelező tagozaton

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: létesítménymérnök

A képzési program alapvetően öt tantárgycsoportból áll:
 • Természettudományi ismeretek
 • Matematika, Alkalmazott statisztika;
 • Menedzsment, Gazdálkodási, Jogi ismeretek;
 • Szakmai törzsanyag
 • Differenciált szakmai ismeretek
Néhány tantárgy:
 • Rendszertechnika; Belső környezet minő-sége; Épületenergetika;
 • Épülettechnikai rendszerek és rendszere-lemek;
 • Környezettechnika;
 • Létesítmény diagnosztika, üzemeltetés és állagmegóvás;
 • Akadálymentesítés; Építési folyamat terve-zése; Világítástechnika
A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
 • a gépészmérnöki alapképzési szak épületgépészet szakirány,
 • az építőmérnöki alapképzési szak magasépítő szakirány.
2. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítése szükséges, elsősorban számításba vehető alapképzési vagy egyetemi szakok:
 • a gépészmérnöki,
 • a mechatronikai mérnöki,
 • az energetikai mérnöki,
 • a villamosmérnöki, az építőmérnöki,
 • az építészmérnöki,
 • műszaki menedzser mérnök
A beszámítható kreditek megállapítására a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága hivatott.

A létesítménymérnöki mesterképzési szak specializációi:

Épületgépészeti:

kizárólag épületgépész BSc-vel rendelkező hallgatók nyerhetnek felvételt.

Épületüzemeltetési :

a bemenethez elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki (épületgépészeti, illetve üzemeltető/karbantartó szakirányok), a mechatronikai mérnöki (épületmechatronikai szakirány), energetikai mérnöki, villamosmérnöki, építőmérnöki, építészmérnöki, műszaki menedzser alapképzési szakok;

Épületenergetikai:

energetikai mérnök, építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök és villamosmérnök alapképzési szakon szerzett végzettséggel rendelkező hallgatók nyerhetnek felvételt.


Kreditelismertetési nyomtatvány felvételihez letölthető itt! 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek:
 • természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, gazdaságtan, környezetgazdálkodás, minőségbiztosítás, minőségmenedzsment;
 • szakmai ismeretek (30 kredit): hőtan, áramlástan, elektrotechnika, elektronika, informatika, műszaki ábrázolás, anyagismeret, folyamatirányítás, méréstechnika, rendszertechnika, áramlástechnikai gépek;
 • szakirányú ismeretek (10 kredit): épületgépészet, környezettechnika,fűtéstechnika, tüzeléstechnika, légtechnika, vízellátás-csatornázás.
A jelentkezőknek a fentiekből legalább 40 kredittel kell rendelkeznie. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

A végzett kredites vagy főiskolai diplomával rendelkező hallgatóknak lehetőségük van „Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre” jelentkezni az MSC előtt. Ennek célja a hiányzó kreditek megszerzése az MSc képzésre való jelentkezéshez. A képzés elvégzése nem jelent automatikus felvételt az MSC szakra, hanem a felvételi eljárási rendje szerint kell elbírálni a jelentkezőt.