Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Mechatronikai mérnök alapszak

mechatronika1.jpgA mechatronikai mérnök a gépészeti, a villamosmérnöki és az alkalmazott informatikusi ismeretét felhasználva az intelligens gépek tervezését, működtetését, karbantartását végzi. Ma az iparban szinte valamennyi gép tartalmaz elektronikát és a működéséhez szükséges programot.

A szakma szépségei

A mechatronikai mérnök a gépészeti, a villamosmérnöki és az alkalmazott informatikusi ismeretét felhasználva az intelligens gépek tervezését, működtetését, karbantartását végzi. Ma az iparban szinte valamennyi gép tartalmaz elektronikát és a működéséhez szükséges programot. Ma már nem kétséges, hogy az iparban a szolgáltatásban a jövő az olyan berendezéseké, gépeké, amelyek az automatikus működésük mellett a változó bemenő jelekhez, működési feltételekhez, környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szabályozással rendelkeznek, öntanulóak, egyszóval intelligensek. A mechatronika nem egyszerűen csak egy új tudományterület, hanem mérnöki szemléletmód, amely a kiemelten művelt szakterület mellett feltételezi a másik kettő alkalmazási szintű ismeretét is. A mechatronika a modern mérnöki tervezés fejlődési folyamatának természetes lépcsőfokává vált.

Kik számára lehet jó választás ez a szak?

Azok számára, akik a hagyományos villamosmérnöki pályára készülnek, és egy új a gépészet és az informatika felé nyitottabb képzést szeretnének. A gépész szakterület iránt érdeklődők a mechatronikai mérnöki szakon az „intelligens” gépek tervezéséhez szükséges alapok elsajátítása után a gépészet legkorszerűbb megoldásaival ismerkedhetnek meg, amely igényli az elektronika és az informatika alkalmazás szintű ismeretét is. Az informatika iránt érdeklődök pedig az informatika ipari gyakorlati alkalmazását sajátíthatják el amellett, hogy a gépészet és a villamosmérnöki ismereteket szereznek. Így mindhárom (villamos- gépész- informatikus) terület gyakorlati ismereteinek elsajátítása után válhatnak a műszaki szakmacsoportba tartozó mechatronikai mérnökké.

Kik fognak majd oktatni?

A DE Műszaki Kar mechatronikával rokon tudományágakat ápoló tanszékeinek (közük természetesen a Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék) segítőkész oktatói. Leendő professzoraid az oktatómunka mellett kutatással- és állandó külső ipari tevékenységgel is foglakoznak. Ezzel biztosítják azt, hogy Te a legkorszerűbb tananyag szerint képezhesd magad.

Képzési idő (A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő)

A képzési idő nappali tagozaton 7 félév. A képzési idő átlagosan heti 30 óra.

A képzés célja

mechatronika2.jpgA tanulmányok során komplex természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretekkel rendelkező mechatronikai mérnököket képezünk, akik különösen jártasak az épületautomatika témakörében. A fiatal szakemberek képesek mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, szabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására. Képesek a több szakmára kiterjedő ismeretek szintetizálására és azok együttes alkalmazásával új értékek előállítására. Kellő ismereteket szereznek ahhoz, hogy a képzés második ciklusában (MSc) is folytathassák tanulmányaikat.

Az ideális jelentkező:
  • akit már korábban megfogott a gépek csodálatos világa;
  • aki végzés után azonnal szakmájában akar elhelyezkedni;
  • aki tudása mellett alkalmas emberi közösségek vezetésére;
  • aki képes az élethosszig tartó tanulásra;
  • aki céljának tekinti az értelmiségi létet;
  • aki emelt szintű érettségit tesz (nem kötelező) matematikából, vagy fizikából, vagy az azt kiváltó informatika, elektronika tantárgyból;
  • aki kellően motivált megfelelő állóképességgel rendelkezik, mert a szakon sokat kell tanulni;
  • aki a középiskolában kellő tanulási rutinra tett szert, megtanult tanulni;
  • aki idegen nyelvet középszinten ismer (a diplomához középfokú nyelvvizsga szükséges);
  • akinek szurkolunk, hogy jól döntsön, mert a mechatronikai mérnök nagyon szép szakma.

Továbbtanulási lehetőségek

A szakot elvégző hallgatók szakmailag tovább képezhetik magukat a kar posztgraduális képzésein, amelynek elvégzése után szakmérnöki oklevelet kapnak. Lehetőség van azonban tanulmányaikat a mester képzés keretében elsősorban a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Létesítménymérnök MSc keretei között folytatni. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek Az elmúlt másfél évtizedben a mechatronikai termékeket és berendezéseket gyártó, illetve mechatronikai eszközöket alkalmazó világcégek korszerű üzemek egész sorával telepedtek le meg hazánkban, illetve a régióban, és számos hazai vállalat fejlődött ebben az irányban. A komplex ismeretek birtokában lévő mechatronikai mérnökök elhelyezkedésére az ipar széles területén nyílik lehetőség a régióban, az országban és külföldön egyaránt. A mechatronikai mérnökök iránti kereslet egyre növekszik mind Magyarországon, mind pedig az EU munkaerő piacán.

Hazánkban olyan cégek várnak mechatronikai mérnököt komoly karrier lehetőségekkel mint a:
NATIONAL INSTRUMENTS, PHILIPS, SONY, AUDI, FORD, TEMIC HUNGARY, VT COMPACT DISC, FLEXTRONICS, SAMSUNG, NOKIA, LG ELECTRONICS, TCOM, SIEMENS, FAULHABER, GE-LIGHTING TUNGSRAM, VIDEOTON HOLDING, SKF, NILE, ABB, HONEYWELL …