Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Műszaki Menedszer alapszak

Műszaki Menedzser BScA képzés időtartama nappali és levelező tagozaton: 7 félév.

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldáshoz, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatá-sához. A műszaki menedzserek olyan szakemberek lesznek, akiknek feladatuk, hogy a mérnöki, műszaki tervező- és fejlesztő tevékenységek eredményeit versenyképessé tegyék és közreműködjenek vállalkozások működtetésében.A műszaki menedzser mérnökök ismerik:
 • a műszaki és menedzsment terület alapfogalmait és fő összefüggéseit;
 • a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggé-seit;
 • a szervezetek működési elveit;
 • a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, azok összefüggéseit;
 • a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges ismereteket;
 • a kapcsolódó tudományok (pl. szociológia, pszichológia, jog) és a műszaki és menedzsment tudományok határterületeinek elveit és eredményeit;
 • a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem,
 • valamint a fogyasztóvédelem követelményeit.
Alapfokozat birtokában a műszaki menedzserek képesek, illetve alkalmasak:
 • műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére;
 • üzleti tervek készítésére;
 • döntés-előkészítési feladatok elvégzésére;
 • innovációs stratégiák megvalósítására;
 • munkahelyi csoportok irányítására;
 • információ menedzselésére,
 • emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására;
 • számviteli rendszer áttekintésére,
 • a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására,
 • a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására,
 • a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére.
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommuni-kációs készséggel, idegennyelv-tudással, felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.

Megszerezhető oklevél: gazdálkodási mérnök

SZAKIRÁNYOK:

 • ipari
 • építőipari

A szakot elvégző műszaki menedzserek főbb tevékenységi területei:
 • vállalkozások alapítása, működtetése, fejlesztése,
 • stratégiai és operatív üzleti tervek készítése,
 • pénzügyi tervezés controlling, cash-flow készítése,
 • marketing menedzsment,
 • műszaki és termelési folyamatok menedzsmentje,
 • humán menedzsment,
 • információs és informatikai menedzsment,
 • munkahelyek kialakítása, szervezése,
 • beruházások, fejlesztések menedzselése,
 • változás menedzselés, szervezet átalakítás,
 • minőség menedzsment,