Kari Tudományos, Promóciós és HR Bizottság -1/A melléklet

1. Melléklet (1/A)

Szempontrendszer egyetemi docensi, főiskolai tanári és egyetemi tanári előterjesztéshez

1. PhD fokozattal rendelkezők számára

1. rész

Megnevezés Minimum Pont
I. Tudományos folyóiratcikk (MTMT) 10 db.  
Impakt faktoros folyóiratban 0 10 pont /db.*
Lektorált és referált folyóiratban    
idegen nyelven 0 8 pont/db.*
magyar nyelven 0 4 pont/db.*
Lektorált, nem referált folyóiratban    
idegen nyelven 0 6 pont/db.*
magyar nyelven 0 2 pont/db.*
Nem lektorált szakmai külföldi folyóiratban 0 1 pont/db.*
Nem lektorált hazai szakmai folyóiratban    
idegen nyelven 0 1 pont/db.*
magyar nyelven 0 0,5 pont/db.*
II. Cikk konferencia kiadványban (ISBN vagy ISSN számmal) 10 db.  
Külföldi, idegen nyelven 2 db. 4 pont/db.*
Külföldi, magyar nyelven 0 2 pont/db.*
Hazai, idegen nyelven 0 3 pont/db.*
Hazai, magyar nyelven 0 2 pont/db.*
III. Absztrakt konferencia kiadványban    
Külföldi, idegen nyelven 0 3 pont/db.*
Külföldi, magyar nyelven 0 1 pont/db.*
Hazai, idegen nyelven 0 2 pont/db.*
Hazai, magyar nyelven 0 1 pont/db.*
IV. Szakkönyv1, (ISBN)    
Külföldi, idegen nyelven 0 30 pont/db.*
Külföldi, magyar nyelven 0 15 pont/db.*
Hazai, idegen nyelven 0 20 pont/db.*
Hazai, magyar nyelven 0 10 pont/db.*
V. Fejezet szakkönyvben1, (ISBN)    
Fejezet, külföldi, idegen nyelven 0 15 pont/db.*
Fejezet, külföldi, magyar nyelven 0 7 pont/db.*
Fejezet, hazai, idegen nyelven 0 10 pont/db.*
Fejezet, hazai, magyar nyelven 0 7 pont/db.*
VI. Felsőoktatási tankönyv, jegyzet1    
Külföldi, idegen nyelven 0 7 pont/db.*
Külföldi, magyar nyelven 0 5 pont/db.*
Hazai, idegen nyelven 0 6 pont/db.*
Hazai, magyar nyelven 0 5 pont/db.*
VII. Fejezet, részlet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben1    
Külföldi, idegen nyelven 0 5 pont/db.*
Külföldi, magyar nyelven 0 3 pont/db.*
Hazai, idegen nyelven 0 4 pont/db.*
Hazai, magyar nyelven 0 3 pont/db.*
VIII. Konferencia előadások***    
Külföldi idegen nyelven 1 db. 1 pont/db.*
Külföldi magyar nyelven 0 0,5 pont/db.*
Hazai idegen nyelven 0 1 pont/db.*
Hazai magyar nyelven 0 0,5 pont/db.*
IX. Hirsch index  1.0 2x (H index száma)
X. Impakt faktor, impakt faktoros cikk, alkotás kritikája 0 5x (Impakt faktor száma) ****
XI. Elnyert ösztöndíjak száma    
Kutatási ösztöndíjak (Bolyai, Eötvös, Erdős Pál, Magyari, Széchenyi,
vagy ezekkel egyenértékű ösztöndíjak)
0 10 pont/db.
Oktatói mobilitás ösztöndíjak 0 2 pont/db.
XII. Szakalapítás, sikeres MAB/OH szak akkreditálás 0 15 pont/db.
XIII. Elnyert kutatási pályázatok száma 0 15 pont/db.
XIV. Kutatási projektek szakmai vezetése 0 15 pont/db.
XV. Részvétel kutatási projektekben 1 db. 5 pont/db.
XVI. Kinevezett vendégoktató külföldi intézményekben 0 10 pont/db.
XVII. Kinevezett vendégkutató külföldi intézményekben 0 10 pont/db.
XVIII. Vezetésével készült PhD disszertációk 0 20 pont/db.**
XIX. Nem DE doktori iskolában vezetésével készült PhD
disszertációk
0 25 pont/db.**
XX. Vezetésével készült TDK dolgozatok 1 db. 1 pont/db.**
Kari díjazott 1 db. további 4 pont/db.**
OTDK díjat nyert vagy helyezett 0 további 9 pont/db.**
XXI. Hallgatói csoport irányítása szakmai versenyeken 0 3 pont/db.**
Hallgatói versenyeken I.-III. díjat nyert hallgató/csoport 0 további 4 pont/db.**
XXII. Részvétel a Kar angol nyelvű képzésében 0 2 pont/oktatott tantárgy
XXIII. Tagság hazai szakmai szervezetekben 0 1 pont/tagság
XXIV. Tisztségek betöltése hazai szakmai szervezetekben 0 1 pont/tisztség
XXV. Szakkönyv, konferencia kiadvány szerkesztése 0 1 pont/darab*
XXVI. Szakmai folyóiratok szerkesztőbizottsága    
Főszerkesztő    
Külföldi idegen nyelvű 0 5 pont/db.
Hazai idegen nyelvű 0 4 pont/db.
Hazai magyar nyelvű 0 3 pont/db.
Szerkesztőbizottsági tag    
Külföldi idegen nyelvű 0 3
Hazai idegen nyelvű 0 2
Hazai magyar nyelvű 0 1
XXVII. Tagság nemzetközi szakmai szervezetekben 0 2 pont/tagság
XXVIII. Tisztségek betöltése nemzetközi szakmai
szervezetekben
0 további 2 pont/tisztség
 
1 – a jelölt által önállóan megírt fejezetetek/jegyzetetek/szakkönyvek
száma összesen legalább 5 legyen.
* - el kell osztani a szerzők számával
** - el kell osztani a témavezetők/konzulensek számával
*** - csak azok pontozhatók, melyeket a II vagy III pontban nem
kerültek pontozásra
**** - mindegyik cikknél az impakt faktort el kell osztani a szerzők
számával és úgy összesíteni. Ha a jelölt rendelkezik két egyszerzős
impakt faktoros cikkel, a feltétel akkor is teljesítettnek tekinthető,
ha a két cikk összesített impakt faktora nem éri el a 2.0-t.
Ha a jelölt rendelkezik legalább két különböző önálló alkotást
méltató szakfolyóiratban megjelent kritikával, a kritérium feltétel
teljesítettnek tekinthető.
- maximum 10 pont adható. 
TDK-nál, vagy a hallgatói versenyeknél egy konzulensi
tevékenységet csak egyszer lehet elszámolni

A jelöltek az 1. részben meghatározott tételek alapján minimum 100 pontot kell elérnie.


2. rész

Megnevezés Minimum Pont

I. K+F+I jelentés ipari szereplőknek

 

 

Külföldi idegen nyelven

0

5 pont/db.#

Külföldi magyar nyelven

0

2 pont/db. #

Hazai idegen nyelven

0

3 pont/db. #

Hazai magyar nyelven

0

2 pont/db. #

II. Szakmai tevékenységet elismerő díjak száma

0

10-25 pont/db.,
maximum 50 pont

III. Tervdokumentáció

0

2-20 pont/db.#,
maximum 50 pont

IV. Szabadalom

0

40 pont/db##

# - el kell osztani a szerzők számával

## - a szerzőségi százalék függvényében

A jelöltek az 1. + 2. részben meghatározott tételek alapján minimum 150 pontot kell elérnie.


Az MTMT-ben a jelölt a publikációit a saját tudományterületének megfelelő MTA tudományos osztály besorolása szerint csoportosítsa. Előterjesztés előtt a pontozást az illetékes tanszékvezető hagyja jóvá és a Kari Tudományos, Promóciós és HR bizottság elnöke ellenőrzi.

Főiskolai tanári előterjesztés esetén ugyanazok a követelmények, mint az egyetemi docensi előterjesztésnél.

Egyetemi tanári előterjesztést a Kari Tudományos, Promóciós és HR bizottság a mindenkor érvényes MAB szempont rendszer alapján véleményezi.

Frissítés dátuma: 2017.05.19.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.