Dékáni köszöntő

Szeretettel köszöntöm Önt a Debreceni Egyetem Műszaki Kar honlapján!

A Kar az Egyetem egyik legnagyobb, több mint 3000 hallgatóval rendelkező kara. A Debreceni Egyetem Műszaki Karán lassan ötven éve folyik mérnökképzés. Az Egyetemen 2002-ben került bevezetésre a bolognai modell alapján a többciklusú képzés. Mivel a kar főiskolai szintű képzést nyújtott, első lépésben a mérnökképzést BSc szinten valósította meg az új rendszerben. A Kar oktató-kutató munkájának szakmai irányítása nyolc tanszék keretében valósul meg.

Az évek során a Karra jelentkező és felvételt nyert hallgatók létszáma folyamatosan növekedett. A legnagyobb létszámnövekedés a gépész-, az építő- és a műszaki menedzser szakokon tapasztalható. A piaci igények alapján a Kar 2009-ben elindította a Mechatronikai képzést is, melyre első évben 25, de 2010-ben már 220 felvételiző jelentkezett. A Műszaki Kar K+F tevékenysége az utóbbi években felerősödött. 2008-ban a Debreceni Egyetem Műszaki Kar létrehozta a „Létesítményenergetikai Klasztert". A Klasztert azon cégek és intézmények alapították, amelyek az Észak-alföldi régióban leginkább elkötelezettek olyan létesítmények építésében, amelyek a gazdaságossági tényezőket is figyelembe véve a lehető legkisebb energiaigénnyel rendelkeznek. A cél elérése érdekében a klaszterben szövetségre lépnek a tervezésben, a kivitelezésben és az üzemeltetésben működő vállalkozások, de a tagok között van befektetésekkel, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cég/intézmény is. A klaszter tagjai tevékenységükkel képviselik mindazokat a szakmai területeket, amelyek egy létesítmény megvalósításánál közreműködnek: építész-, építőipari, épületgépészeti cégek. Megalapítása óta a Klaszterhez három cég és egy önkormányzat csatlakozott még, valamennyi tanszékhez szakok tartoznak. A szakokért a szakfelelősök felelnek, akiknek biztosítják a Képzési és Kimeneti Követelmények céljainak maradéktalan megvalósulását, az oktatott tananyag megfelelőségét. A Műszaki Kar 8 alapképzést és 7 mesterképzést indított a 2016/2017-es tanévben: Építészmérnöki, Építőmérnöki, Gépészmérnöki, Környezetmérnöki, Mechatronikai mérnök, Műszaki Menedzser alapképzési szak, Gépészmérnöki alapképzési szak angol nyelven, Mechatronikai mérnök alapképzési szak angol nyelven, Környezetmérnöki, Létesítménymérnöki, Mechatronikai mérnök, Műszaki Menedzser, Településmérnöki, Tervező Építészmérnöki mesterképzési szak, Gépész mérnök.

Az alábbi szakirányú továbbképzési szakok indultak: Létesítményenergetikai, Műszaki Környezeti Szakmérnök, Minőségirányítási szakmérnök/szakember, LEAN szakmérnök/menedzser szak, Építőmester szakmérnök, Vasúi pályaépítési és fenntartási szakmérnök, Közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnök, Környezetgazdálkodási szakmérnök, Mérnök coach szakmérnök, Szállítmányozás-biztonsági szakmérnök, EHS szakember szakirányú továbbképzési szak, EHS szakmérnök szakirányú továbbképzési szak.
A gépészmérnöki alapszak a Műszaki Karon duális képzési formában is indult a 2015/16 tanévtől.

A Műszaki Kar oktatói létszáma a 2016/2017-es tanévben 90 fő volt, amelyből 52 oktató tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkezett. A Kar stratégiai célkitűzése továbbra is a tudományos fokozattal rendelkezők számának emelése.

A Műszaki Kar négy CEEPUS programban vesz részt, melyek fő koordinátorai a következő egyetemek: Kolozsvári Műszaki Egyetem, Zsolnai Műszaki Egyetem, Poznani Műszaki Egyetem, Kafr el Sheikh Egyetem, Faculty of Manufacturing Technologies of Technical University of Košice és a Maribori Műszaki Egyetem. A CEEPUS program keretében oktatói és hallgatói mobilitás projektekre nyílik lehetőség. Az ERASMUS programban a 2016/2017 tanévben 7 magyar és 4 külföldi hallgató utazott ki ösztöndíjjal féléves részképzésre Németországba, Finnországba, Olaszországba, Portugáliába. Jelentősen nőtt a külföldi hallgatók száma megközelítőleg 250 fő.

Karunk a nemzetközi követelményeknek megfelelő, konvertálható tudást és gyakorlati ismereteket biztosító, folyamatosan megújuló képzések keretében próbál a kor követelményeinek és a hallgatói igényeknek megfelelni.

A város és az egyetem tökéletes alapot biztosít ahhoz, hogy hallgatóink ne csak magasan képzett szakemberekké váljanak a felsőoktatásban eltöltött évek alatt, hanem sokszínű közösségi életet is élhessenek.

Őszintén bízom abban, hogy a közeli jövőben személyesen is üdvözölhetem Önt karunkon!

 

Dr. Szűcs Edit
dékán

Frissítés dátuma: 2019.06.05.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.