Dékáni Hivatal

A kar igazgatási feladatait a dékánnak közvetlenül alárendelt Dékáni Hivatal látja el, melynek operatív irányítását a Dékáni Hivatal munkáját koordináló hivatalvezető végzi.

A Dékáni Hivatal

 • Kapcsolatrendszere: 

  • Feladatai ellátása során szorosan együttműködik a kar vezetőivel, oktatási egységeivel, a Tanulmányi Osztállyal.
  • Feladatát az egyetemi Rektori-Kancellári Kabinettel, a Rektornak közvetlenül alárendelt egységekkel, a Kancelláriával egyeztetve, és velük szoros együttműködésben látja el.
 • Adminisztratív-ügyviteli feladatai:
  • Lebonyolítja a feladatkörébe tartozó területeken a levelezést, iktatást, irattározást, továbbítást, az adatszolgáltatást és egyéb információcserét, az egyetem és a kar Iratkezelési Szabályzatában foglalt iratkezelési és irattározási rend betartásával.
 • Humánpolitikai tevékenysége:
  • A jogszabályokban, valamint egyetemi és kari szabályzatokban meghatározottak szerint elvégzi az oktatókra, a hallgatókra és valamennyi munkavállalóra vonatkozó humánpolitikai adatgyűjtést és iratkezelést.
  • Intézi a kar főállású és további jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók munkába állásával, átsorolásával, áthelyezésével, munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
 • Rendezvényszervezés, PR tevékenység:
  • Megszervezi a kar beiskolázási tevékenységét a Tanulmányi Osztály és a szakokért, szakirányokért felelős tanszékek támogatásával.
  • Gondoskodik a diplomaosztó nyilvános ünnepi tanácsülések megszervezéséről, forgatókönyveinek elkészítéséről, a tanácstagok és a vendégek meghívásáról.
  • Előkészíti a Kari Tanács és bizottságai üléseit.
  • Felügyeli a kari honlapot, folyamatosan frissíti anyagait.
  • Folyamatos kapcsolatot tart fenn az egyetem Sajtóirodájával.
 • Informatikai szolgáltatási feladatok:
  • Felméri a karon használatos szoftvereket, indokolt esetben javaslatot készít a tanszékekkel, és más egyetemi karokkal együttműködve az oktatásban és az adminisztrációban használt szoftverek korszerűsítésére.
 • Gazdasági feladatok

A Dékáni Hivatal munkatársai

Név Beosztás Feladatkör Iroda
Siposné Dr. Bíró Noémi hivatalvezető Operatív irányítás 109
Kovácsné Miterli Mariann ügyintéző Adminisztratív és humánpolitikai feladatok ellátása 109
Héthy Amira ügyintéző Adminisztratív feladatok ellátása 109
Kiss Konrád ügyintéző Informatikai feladatok ellátása 100
Bóbis Beáta ügyvivő-szakértő Honlap- és hírlevélszerkesztés, kapcsolattartás az iskolákkal 105
Szabó Tiborné ügyvivő-szakértő Gazdasági feladatok ellátása 107
György Ágnes ügyvivő-szakértő Ipari kapcsolatok 107
Lévai Márton ügyvivő-szakértő Külkapcsolati referens 123
Török Tímea ügyvivő-szakértő Külkapcsolati referens 123
Popovicsné Szilágyi Zita ügyvivő-szakértő Külkapcsolati referens 124
Polonkai Lajos műszaki ügyintéző Gondnoki feladatok ellátása K/6

Frissítés dátuma: 2022.10.13.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.