Gépészmérnök alapképzési szak

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint; továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Gépészmérnök alapképzési szak

 • Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering)
 • Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
  • szakképzettség: gépészmérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer
 • Képzési terület: műszaki
 • Képzési ág: gépész-, közlekedési-, mechatronikai mérnöki
 • A képzési idő félévekben: 7 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
  • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ;
  • A szakirányhoz rendelhető minimális kredit: 40 kredit;
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
  • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit;
  • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit;
  • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -
 • Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint; továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
  • Alapfokozat birtokában a gépészmérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek:

   • gépelemek, gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére, szerkesztésére,
   • gép- és fém- és/vagy polimer szerkezetek és ezek elemei gyártásának, szereléstechnológiájának kidolgozására, irányítására,
   • gépek, szerkezetek diagnosztikai vizsgálatára, karbantartási, megbízhatósági, javítástechnológiai feladatainak kidolgozására,
   • gépészeti technológiai folyamatok irányítására, gépi berendezések kiszolgálásának szervezésére,
   • mechatronikai rendszerek működtetésére, fejlesztésére;
   • logisztikai és anyagmozgató rendszerek működtetésére, fejlesztésére,
   • környezetvédelmi feladatok műszaki irányítására,
   • környezetbarát technológiák alkalmazására, ipari környezet kialakítására, környezetvédelmi technikai eszközök tervezésére, gyártására,
   • építésgépesítési technológiák alkalmazására, működtetésére és irányítására,
   • épületgépészeti berendezések tervezésére, kivitelezések előkészítésére, szervezésére és irányítására,
   • hő- és áramlástechnikai, vegyipari folyamatok tervezésére, kivitelezésére, felügyeletére és irányítására,
   • járművek és mobil gépek tervezésére és gyártására, üzemeltetésére,
   • az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
   • munkavédelmi feladatok megoldására.
 • A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
  • természettudományos alapismeretek: 40-50 kredit

   • matematika (min.12 kredit), mechanika, mérnöki fizika, általános géptan, hő- és áramlástan, kémia;
  • gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kredit
   • közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, minőségbiztosítás, energiagazdálkodás, államigazgatási- jogi ismeretek, humán ismeretek;
  • szakmai törzsanyag: 70-103 kredit
   • informatikai, műszaki tervezési, anyagtudományi, elektrotechnikai, mérés- és irányítástechnikai, géptan, gyártástechnológiai, általános műszaki ismeretek.
 • Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.
 • Idegennyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Frissítés dátuma: 2017.04.06.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.