Műszaki menedzser alapképzési szak

A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Műszaki menedzser alapképzési szak

 • Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser (Technical Management)
 • Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
  • szakképzettség: műszaki menedzser
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Technical Manager
 • Képzési terület: műszaki
 • Képzési ág: műszaki menedzser, műszaki szakoktató
 • A képzési idő félévekben: 7 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
  • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ;
  • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit;
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
  • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit;
  • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit;
  • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -
 • Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
  • A műszaki menedzserek ismerik:

   • a műszaki és menedzsment terület alapfogalmait és fő összefüggéseit,
   • a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseit, a szervezetek működési elveit,
   • a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, azok összefüggéseit,
   • a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges ismereteket,
   • a kapcsolódó tudományok (pl. szociológia, pszichológia, jog) és a műszaki és menedzsment tudományok határterületeinek elveit és eredményeit,
   • a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem, valamint a fogyasztóvédelem követelményeit.
  • Alapfokozat birtokában a műszaki menedzserek képesek, illetve alkalmasak:
   • műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére,
   • üzleti tervek készítésére,
   • döntés-előkészítési feladatok elvégzésére,
   • innovációs stratégiák megvalósítására,
   • munkahelyi csoportok irányítására,
   • információ menedzselésére,
   • emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására,
   • számviteli rendszer áttekintésére,
   • a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására,
   • a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására,
   • az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
   • a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.

 • A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

  • természettudományos alapismeretek: 40-50 kredit

   • matematika (min.12 kredit), fizika, más természettudományok alapismeretei (pl. biológia, kémia, mechanika);
  • gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kredit
   • mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozás-gazdaságtan, minőségbiztosítás, ergonómia, humán ismeretek;
  • szakmai törzsanyag: 70-103 kredit
  • műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási- jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül a műszaki ismeretek aránya legalább 50 %.

 • Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlatot kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét.
 • Idegennyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Frissítés dátuma: 2017.04.26.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.