Műszaki környezeti szakmérnök

Felvételi létszám: 25 fő

A képzési idő: 4 félév

A képzés költsége: 150.000.-Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2021. január 31.

Tervezett indítás: 2021. február közepe

Következő félévben:

 • Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.
 • Tervezett indítás: 2021. szeptember közepe

Felvétel feltétele: alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Műszaki környezeti szakmérnök

Képzési cél: A képzés célja olyan korszerű, ökológiai, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek a meglévő ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A képzésen oklevelet szerzett szakmérnökök a 297/2009. (XII.21.) Kormányrendelet értelmében környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységre is jogosultságot szerezhetnek a végzettség alapján a gyakorlati idő igazolásával.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

 • Alapismeretek: A környezetvédelmi tanulmányokhoz szükséges kémiai, biológiai, természetvédelmi, fizikai és környezetirányítási témakörökbe tartozó ismeretek.

  • Alapismeretek kreditértéke: 30 kredit
 • Szakmai törzsanyag: Speciális, az adott területre vonatkozó környezetvédelemi ismeretek, elsősorban a talajvédelem, víztisztaság védelem, levegőtisztaság védelem, hulladékgazdálkodás, zaj és rezgésvédelem, és a környezetvédelmi mérések valamint a megújuló energiaforrások témakörébe tartozó ismeretek.
  • Szakmai törzsanyag kreditértéke: 50 kredit
 • Speciális szakmai ismeretek: Mesterséges ipari környezet, a környezetvédelmi hatósági eljárások, a környezeti jog, a környezeti állapotértékelés, a hatástanulmányok és a munkavédelem témakörébe tartozó ismeretek.
  • Speciális szakmai ismeretek: 30 kredit

Mintatanterv letölthető a dokumentumtárból!

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - tantárgyak félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat: A hallgatók többsége vélhetően a munkakörükkel kapcsolatos probléma megoldását választja témaként az adott területen elismert témavezető irányításával. A hallgatók téma és témavezető választását a szakfelelős hagyja jóvá.

A képzésért felelős:

 • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék
 • Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár

Záróvizsga témakörök:

 • Környezeti elemek: Zaj- és rezgésvédelem, talajvédelem , vízgazdálkodás és vízminőség-védelem I., levegőtisztaság védelem I., hulladékgazdálkodás, környezetvédelmi engedélyezési eljárások, környezeti hatástanulmányok.
 • Környezetvédelmi berendezések, technikák: környezetvédelmi műveletek I., környezetvédelmi műveletek II., vízgazdálkodás és vízminőségvédelem II., levegőtisztaság védelem II.

A jelentkezési lap letölthető itt!

Frissítés dátuma: 2020.11.21.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.