Vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnök

Felvételi létszám: 25 fő

A képzési idő: 2 félév

A képzés költsége: 200.000.-Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2021. január 31.

Tervezett indítás: 2021. február közepe

Következő félévben:

 • Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.
 • Tervezett indítás: 2021. szeptember közepe

A felvétel feltétele: Építőmérnöki alapképzési szakon szerzett oklevél mellé legalább alapképzési szakon szerzett közlekedésmérnöki, gépészmérnöki végzettség és legalább 5 éves vasútépítési, vasúttechnológiai vagy fenntartási területen folyamatosan végzett, igazolt szakmai gyakorlat. 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnök

A képzés célja: Olyan speciális és naprakész ismeretekkel rendelkező okleveles szakmérnökök képzése, akik mérnöki szakképzettségük és felsőfokú szakismereteik birtokában folytatott eredményes mérnöki tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek a vasúti pályaépítési és fenntartási folyamatok, a vasútépítési és fenntartási projektek komplex irányítására és vezetésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

 • Vasúti pályarehabilitáció ütemtervezése: 8-12 kredit
 • Vasúti üzem és pályafenntartás: 8-12 kredit
 • Hézagnélküli felépítmény gyakorlati vonatkozásai: 8-12 kredit
 • Vasúti pályaszerkezetek: 4-6 kredit
 • Számítógépes segédprogramok: 4-8 kredit
 • Kivitelezés, beruházás: 4-6 kredit
 • Vezetési és jogi ismeretek: 4-6 kredit
 • A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
 • A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

Mintatanterv letölthető a dokumentumtárból!

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - tantárgyak félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat: A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen adódó vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín, és ¬kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával - a belső és külső konzulensek irányításával - egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a vasúti pályaépítési és fenntartási szakmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas a szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a szakdolgozat terjedelme 40-60 oldal és a kapcsolódó rajzi munkarészek.

Záróvizsga témakörök: Komplex kérdések a vasúti pályaépítési, fenntartási, üzemeltetési valamint szervezési, vezetési és jogi ismeretekből.

A képzésért felelős:

 • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • Építőmérnöki Tanszék
 • Dr. Kovács Imre tanszékvezető főiskolai tanár

A jelentkezési lap letölthető itt!

 

Frissítés dátuma: 2020.11.21.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.